vn en
Quá trình phát triển Tiêu chí thực hiện & Khẩu hiệu Năng lực thực hiện Hành chính - Pháp lý Nhân sự Sơ đồ tổ chức
Tin trong ngành Bản tin ĐỒNG BẰNG Hình ảnh ĐỒNG BẰNG Video ĐỒNG BẰNG
Nhà thầu xây dựng Tư vấn - Thiết kế Kinh doanh máy - thiết bị xây dựng
SẮP TRIỂN KHAI ĐANG TRIỂN KHAI ĐÃ HOÀN THÀNH
THIẾT BỊ XÂY DỰNG XEM TRỰC TUYẾN Live icon png

Năng lực thực hiện

KINH NGHIỆM THI CÔNG:

   Hiện nay, đội ngũ Công ty có gần 100 chuyên gia, kỹ sư, kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm được đào tạo từ nhiều nước trên thế giới.

   Công nhân lao động theo vụ việc hơn 1.000 người.

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ HIỆN CÓ CỦA DELTA:

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH:

VIDEO CLIP

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI playvideo